VERİLEN (YÜRÜTÜLEN) DERSLER:

 • İktisada Giriş I
 • İktisada Giriş II
 • Genel İktisat
 • Makro İktisat
 • Kalkınma Ekonomisi
 • İktisadi Büyüme
 • Dünya Ekonomisi
 • Bölgesel İktisat
 • İktisat Politikası
 • Uluslararası İktisat
 • Turizm Ekonomisi
 • Mikro İktisat
 • Güncel İktisadi Sorunlar
 • Genel İşletme
 • Halkla İlişkiler
 • İletişim Teknikleri